*HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU LỆ SỬ DỤNG MÃ NGUỒN FORUM PAF*

Mar 31, 2010 at 12:26 AM
WiKiDieuLeSuDungMaNguonPAF  
*HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU LỆ SỬ DỤNG MÃ NGUỒN FORUM PAF*

ĐIỀU LỆ SỬ DỤNG MÃ NGUỒN FORUM PAF

BẢNG CÁC ĐIỀU LỆ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, PHÁT TRIỂN, PHÂN PHỐI LẠI MÃ NGUỒN FORUM PAF DÀNH CHO CÁC DEVELOPER .NET

CHI TIẾT CÁC ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ FORUM PAF ASP.NET 2.0 + SQL SERVER 2005

1. ĐƯỢC TỰ DO THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA LẠI MÃ NGUỒN THEO NHU CẦU SỬ DỤNG.

2. ĐƯỢC TỰ DO PHÂN PHỐI LẠI CHO BÊN THỨ 3 PHÁT TRIỂN, SỬ DỤNG VỚI HÌNH THỨC MIỄN PHÍ.

3. NẾU MUỐN TẠO RA SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI TỪ MÃ NGUỒN FORUM PAF, BẮT BUỘC PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý VÀ THÔNG QUA CỦA TÁC GIÁ : THOMAS JOHN (JNTPAF@GMAIL.COM)

4. LƯU Ý THÊM ĐIỀU 3 : NẾU ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ĐỂ TẠO RA SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI TỪ MÃ NGUỒN PAF THÌ BẮT BUỘC(MẶC ĐỊNH) MÃ NGUỒN CỦA SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI PAF PHẢI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO TRONG GÓI PHÂN PHỐI LẠI CHO BÊN THỨ 3 THEO HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI ĐÓ.

5. MÃ NGUỒN FORUM PAF PHẢI ĐƯỢC PHÁT TRIỂN LẠI VỚI MỤC ĐÍCH TỐI ƯU CHO NGƯỜI DÙNG CHỨ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GÂY TỔN HẠI CHO NGƯỜI DÙNG DÙ DƯỚI BẤT KỲ MỘT HÌNH THỨC NÀO.

6. TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN LẠI TỪ FORUM PAF PHẢI ĐƯỢC GIỮ LẠI BẢN QUYỀN CỦA TÁC GIẢ VỚI DÒNG CHỮ : POWERED BY PAF ĐƯỢC ĐẶT TẠI FOOTER PAGE.

7. ĐÂY LÀ GIẤY PHÉP MẶC ĐỊNH ĐƯỢC KÈM THEO TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN MÃ NGUỒN FORUM PAF CỦA NGƯỜI DÙNG.

8. NGOÀI CÁC ĐIỀU LỆ ĐƯỢC KẾT HỢP TRÊN, ĐỒNG THỜI(CÙNG LÚC) MÃ NGUỒN FORUM PAF ĐƯỢC PHÂN PHỐI THEO GIẤY PHÉP GNU : GNU (General Public License, version 2).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

TÁC GIẢ: THOMAS JOHN

EMAIL: JNTPAF@GMAIL.COM

LOCATION: TP HỒ CHÍ MINH,VIỆT NAM

DATE: 21/03/2010

LƯU Ý: CÁC ĐIỀU LỆ CÓ THỂ ĐƯỢC BỔ SUNG, VÌ THẾ CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN CÓ THỂ THAM KHẢO ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN.